Co jsou to binární opce

Binární opce jsou skvělým finančním nástrojem a slouží pro vydělávání peněz na internetu, který je snadný na pochopení i použití.

Binární opce představují jeden z několika druhů finančních opcí. Vyznačují se značnou jednoduchostí, protože kupujícímu i prodávajícímu je předem známá maximální výše zisku či případné ztráty. Slovo „binární“ zastupuje skutečnost, že při splatnosti opce kupující buď nedostane nic (ztrátový obchod), nebo dosáhne předem daného zisku.

Binární opce se mohou obchodovat na regulovaných trzích, ale obecně jsou neregulované, obchodují se na internetu a jsou náchylné k podvodům, proto např. americká komise pro cenné papíry a burzy vydala varování investorům ve věci binárních opcí.

Zdroj: Wikipedia

Typy binárních opcí

U každého typu obchodu binárních opcí je nejdůležitějším faktorem cena opce a čas, po kterou je opce platná. Investor tedy provádí obchody a spekuluje, zda bude cena za určitý čas (např. 5 minut, nebo 2 hodiny) aktiva jako např. zlato, stříbro a nebo akcie společností vyšší, nebo nižší než v moment vstupu do obchodu.

Téměř vždy se pak jedná o binární opce call a put.

Binární opce CALL

V tomto případě obchodník provádí obchod v tom smyslu, že cena aktiva bude stoupat.

Příklad:

Obchodník ve 12:00 provede obchod call na 1 hodinovou opci při ceně $1.2 za akcii s částkou 1 000 Kč.

Jediné možné výsledky:

  • Cena je vyšší, než $1.2 (např $1.21, nebo $1.5,…) a v tomto případě obchodník vydělá peníze. Při zhodnocení 85 % by obchodník vydělal 1 850 Kč, z čehož 1 000 Kč představuje vrácený vklad a 850 Kč čistý zisk.
  • Cena je nižší, než $1.2 (např $1.19, nebo $0.9,…) a v tomto případě obchodník prodělá peníze. Jeho vklad 1 000 Kč je tím pádem ztracen.

Binární opce PUT

V tomto případě obchodník provádí obchod v tom smyslu, že cena aktiva bude klesat.

Příklad:

Obchodník ve 12:00 provede obchod put na 1 hodinovou opci při ceně $1.2 za akcii s částkou 1 000 Kč.

Jediné možné výsledky:

  • Cena je nižší, než $1.2 (např $1.19, nebo $0.9,…) a v tomto případě obchodník vydělá peníze. Při zhodnocení 85 % by obchodník vydělal 1 850 Kč, z čehož 1 000 Kč představuje vrácený vklad a 850 Kč čistý zisk.
  • Cena je vyšší, než $1.2 (např $1.21, nebo $1.5,…) a v tomto případě obchodník prodělá peníze. Jeho vklad 1 000 Kč je tím pádem ztracen.

Další rozdělení binárních opcí

  • High-Low (Zvýší/Spadne): Nejpopulárnější obchod, kde investor spekuluje o tom, zda se cena daného aktiva za určitou dobu (před časem expirace) zvýší, nebo sníží.
  • One Touch (Dotyk): Investor spekuluje, zda se cena daného aktiva dostane až na určitou částku v průběhu otevřeného obchodu, nemusí nad touto částkou ale skončit, čímž se obchod značně usnadňuje.
  • No Touch (Žádný dotyk): U tohoto typu obchodu binárních opcí se jedná o něco podobného, jako u již zmíněného typu One Touch. Investor spekuluje o tom, že se cena za zadaný čas (do doby expirace) nedotkne, nebo nepřesáhne určitou hranici.
  • Ladder (Žebřík): Kupující spekuluje, že cena podkladového aktiva bude při splatnosti opce výš, nebo níž ceně, kterou sám určí. Podle toho, jaký rozdíl je mezi cenou v čase nákupu a určenou cenou se zvyšuje a nebo snižuje možný zisk. Ten se pohybuje mezi 1 a 500 %